27.1.08

Mangel på koherens mellom image og utsagn

Min *utsjånad* er ikkje slik den er frå naturen si side. Eg har *faktisk* i stor grad valt sjølv korleis eg ser ut. Det kan du tolka kordan faen du vil. Gjer det meg ueigna til å vera feminist? Til å eventuelt skriva bok? Bli intervjua av dagbladet? Meina noko om moralske spørsmål i det heile?

Er det slik at berre dei som ser 100% naturlege ut, aldri har prøvd dop, aldri har slått nokon, aldri har gjort noko dumt i fylla, aldri har baksnakka nokon, aldri har *fyll inn "umorlaske" ting her* skal kunna koma med råd til andre?

I så fall forventar eg at det blir jævlig stille framover.

Sjølvsagt kan ein kritisera bodskapen folk signaliserar med "imaget" sitt. Det er forøvrig langt frå å kritisera folk for bodskapen dei gjev med "imaget" sitt til å sei at dei grunna "imaget" sitt er ueigna til å gi andre råd om td. dop.

Seriøst.

7 Comments:

Blogger Rockette said...

Takk, Guri! Dette var utrolig godt sagt!
Jeg kjenner jeg blir nødt til å skrive om dette også.

For en stund siden skrev jeg denne posten:
Link
Foranledningen var at både jeg og flere jeg kjenner over et kort tidsintervall hadde opplevd det du skriver om.

Det er noe med "motsatt snobberi" også. Vi hører stadig om folk som får uforholdsmessig mye tyn på grunnlag av utseende/bakgrunn, o.l., og da lyder credoet "H*n BER om det selv", men jeg har faktisk aldri hørt noen BE om usaklig personhets. (Ikke en gang Ari Behn og Sand-brødrene - tihi:-)

January 28, 2008 9:08 AM  
Blogger Guri said...

Takk :)

Eg var litt redd for kva for reaksjonar eg kunne få på bdenne, så det var veldig kjekt å få ein slik kommentar fyrst :)

Usakleg personhets er aldri bra (men eg har nok ting på samvitet der eg som alle andre).

Å ta folk på form i staden for innhald er og eit problem som i særskilt grad rammar kvinner. At folk har eit så ureflektert forhald til dette synest eg eigentleg er ganske overraskande.

January 28, 2008 12:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

Neste gang du halvt siterer meg, Guri, kan du da være så snill og legge inn en link til hva jeg faktisk har sagt, og ikke hva du tror jeg har sagt?

Takker for oppmerksomheten.

January 29, 2008 11:26 PM  
Blogger Guri said...

Hei Undre
Eg reagerte meir på debatten i det heile enn på dine utsagn, så det var eigentleg dumt av meg å driva med slik halvsitering i overskrifta. Beklagar det.

January 30, 2008 6:01 PM  
Blogger Maria Mytterist said...

Kjempefin post.

February 05, 2008 7:04 PM  
Anonymous Guri said...

:)

February 05, 2008 9:53 PM  
Anonymous Noya said...

Interesting to know.

November 12, 2008 2:13 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home