17.8.07

Hjelp!

Eg får ikkje til å putta teksten på postar med videoar i over videoen. Når eg prøver får eg berre opp at eg ikkje har lukka tagane mine eller at kodane er ufullstendige, sjølv om eg ikkje har rørt tagane eller kodane....

What to do?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home