15.2.07

Opera?

Her skulle det ha stått om operapolitikk, men sidan eg ventar på ein e-post med dokument som eg skulle få i dag som eg ikkje har fått endå vert det noko anna i staden.

Sutregutar

På mandag var det parolemøte i 8. marskomiteen i bergen. Det var stort oppmøte, og blant dei om lag førti oppmøtte var det og fleire gutar. Heilt i byrjinga av møtet vart det stemt over om gutane skullle ha stemmerett når det vart stemt over parolane på kvinnedagen. Det vart bestemt at det skulle dei ikkje ha.

Sjølvsagt, ville no eg seia.
Men det er ikkje alle som synes slikt er sjølvsagt.

Ypperstesutreguten i hordaland AUF, til dømes, har visst litt vanskeleg for å forstå kvifor det er problematisk at han som mann skal definera kva som er viktige kvinnekrav. Ei heller forstår han at det kanskje er kontroversielt å vedta i år at menn skal ha stemmerett på parolemøtet slik at det til neste år kan koma hordar av menn som hatar feministar og kuppa heile møtet.

Så problematisk syntes han det var at han ikkje kan bestemma på vegne av kvinner at han skreiv ein protokollmerknad. Der stod det : ”Jeg anser det som rystende at et forum som jobber for likestilling mellom kvinner og menn ikke anser menns meninger som viktig nok til å la dem ta del i det viktige arbeidet med å arrangere 8.mars-toget. Jeg kom hit fordi jeg engasjerer meg i kvinnekampen, og jeg ser på det som krenkende og diskriminerende at min mening som mann ikke blir verdsatt.”

For det fyrste så er kvinnedagen ein kampdag der ein kjempar for å frå fram kvinners krav i eit samfunn der kvinner som gruppe har systematisk mindre makt enn menn.
For det andre, jadå, det er kjekt at du vil støtta meg Kjetil, men du støttar meg best ved å lata meg definera min eigen kamp, ikkje ved å sjølv prøva å definera den kampen du meiner eg bør kjempa.

Det er greit nok at du som kvit, mellomklassemann er vant til å få bestemma og at det ikkje er di feil at du er sosialisert inn i ei rolle. Eg fattar at det sikkert er hardt når du plutseleg ikkje får ta opp den plassen du er vant til å ta opp, men ærleg tala, er det ikkje litt i overkant å gå ut i avisa og sutra?

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

noen ganger har jeg lyst til å beklage meg på vegne av mitt kjønn. men da burde jeg også beklaget meg på vegne av hudfarge, etninsk opprinelse, relgion ect ect.

men jeg trodde serøst at gutter var blitt bedre skolert enn det intrykket jeg har av denne posten.

erik

February 16, 2007 4:56 PM  
Blogger Guri said...

Ein kan jo ikkje beklaga seg for ting ein ikkje har gjort ;)

Det kjem vel an på kva skolering dei har fått. AUF gutar har openberre fått ei anna skulering enn SU-gutar (sjølvsagt).

February 16, 2007 8:14 PM  
Blogger KompaniRouge said...

hei guri nå er jeg så lei, jeg får ikke satt på noen linker i det hele tatt,
jegvil gjerne sette på følgende linker:
http://www.opplysningskontoret.no/
http://www.myspace.com/littlemisswatson

Ps det er kommet nytt system på bloggen, en må logge inn med email, jeg registrerte min: altså blekastad@hotmail.com, også selvfølgelig passordet, det gamle...
:) Anna

February 21, 2007 4:02 AM  
Anonymous Sexy Sadie said...

Sett rasshollene på plass!

February 28, 2007 1:28 PM  
Blogger Guri said...

I'm trying :)

Og sånn elles kan eg jo nemna at eg HAR hjelpt anna, sjølv om eg ikkje har svart på kommentaren.... :)

February 28, 2007 6:18 PM  

Links to this post:

<< Home