8.2.07

Here comes the sun

Sidan tysdag har det vore fint vær i bergen, og denne gonga skal det visst vara ei stund. Diverre.

Det er nemleg slik i bergen at luftkvaliteten er omvendt proposjonal med kor fint været er. Ifølgje gårsdagens papirutgåve av BT er det no slik at astmatikarar, allergikarar og andre med luftvegsproblem burde unngå å bevega seg ute i sentrum.

Eg bur i sentrum. For å koma meg på jobb, til butikken, til korøving, songtimar, kort sagt til livet mitt, er eg nøydd til å gå ute i sentrum. Ja, til og med midt i rushtrafikken. Eg kan ikkje berre skru av livet mitt avdi idiotar insisterar på å køyra bil i sentrum når det er fint vær.

Det ironiske er jo at det er oss fotgjengarane som vert oppfordra til å halda oss inne, ikkje bilistane, som i utgangspunktet er skuld i den dårlege luftkvaliteten, som vert oppfordra til å lata bilen stå.

I vinter har eg ikkje vore sjuk ei einaste gong, i fjor vinter var eg konstant sjuk. Skilnaden? I år har det regna kvar dag tre månadar i strekk...

Ein ting til som er ironisk; Grunnen til at det har regna kvar dag tre månadar i strekk i vinter er utslepp av klimagassar, i stor grad frå privatbilisme.

Eg er SÅ for bilfri by. Og piggdekkavgift. Og dødsdyr bensin. NO!

Når eg tenker meg om trur eg faktisk at å køyra bil når ein strengt teke ikkje treng det er ein av dei mest egoistiske handlingane ein kan gjera. For det har så utruleg store konsekvensar for så utruleg mange fleire enn dei som køyrer bilane.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home