30.4.06

Vil du sjå meg IRL?


Då er det berre å møta opp på Vågsallmeningen klokka 13.00 i morgo....
Ja, namnet mitt er verkeleg Guri.

29.4.06

Ta Natta Tilbake!

Denne teksten står på trykk i det nyaste nummeret av Hordaland SU sitt blad, Aktivisten. Så snart den kjem på nett i pdf format skal eg laga ei lekkje.


“Tenk deg om, gå ikke alene om du kan unngå det, gå for all del ikke på mørke steder med lite trafikk og bruk heller penger på en drosje enn å gå hjem alene.”
Dette er kva avdelingssjef Tove Lian Mathiesen ved person- og voldsavsnittet i Hordaland politidistrikt sier til unge jenter i ei sak i BA om overfallsvaldtekter.

I følgje statistisk sentralbyrå vart det i 2005 anmeldt 798 valdtekter. Mørektala er sansynlegvis store. Rundt 75% av dei anmeldte veldektene vert henlagde, mindre enn 10% av dei anmeldte sakene endar med straffereaksjonar.

At Tove Lian Mathiesen ber unge jenter vera varlege er vel lurt, eller er det verkeleg det? Det som hender når autoritetar som Tove Lian Mathiesen gjev jenter råd som det ovanfor er at ho indirekte seier at om du ikkje tek taxi heim kan du skulda deg sjølv. Ho seier at det er jenter sitt ansvar å passa på å ikkje verta valdtekne. Valdtektsforbrytarane er det ingen som nemner med eit ord...
Det ho heller ikkje nemner er at sjansen for å verta valdeken er større på festen du forlet enn på den mørke vegen heim. Ho nemner heller ikkje at i dei aller fleste valdteketer vert utførde av nokon offeret kjende frå før. Så klart ho ikkje nemner det. Då måtte ho jo ha råda oss til å låsa oss inne på romma våre og aldri snakka med nokon meir, og det vert jo rett og slett for dumt.
Be jenter begrensa fridomenn sin på grunn av eit ein del menn ikkje har det heilt godt med seg sjølve, liksom. Haha.
Men vent! Er det ikkje nettopp det ho ber om når ho seier jenter bør ta taxi heim? Er det ikkje nettopp det ho ber om når ho seier at me ikkje kan gå i mørke gater, for då kan me takka oss sjølve? Jovisst er det det. For om eg ikkje kan gå heim men må ta taxi, så har jo eg eit valalternativ mindre. Då har jo eg fått mindre fridom. Om eg høyrer på råda til Tove Lian Mathiesen har eg gått med på at jenter kan skulda seg sjølve.

Når Tove Lian Mathiesen legg alt ansvaret over på jentene seier ho samtidig at det er ok om andre tek mindre ansvar. Mennene som valdtek for eksempel. Kvifor skulle ein vel be dei ta ansvar? Dei er jo berre nokre stakkarar fullstendig styrte av sine lyster. Om dei så mykje som ser konturen av ein kvinnelegg går dei heilt av skaftet og berre må ha seg, og om dama i tiollegg er berusa er det jo så vanskeleg å vita kva ho eigenetleg meinar når ho hyler nei... Klart dei ikkje kan stillast til ansvar. Huff, det kan ikkje vera lett å ha utovertiss. Rart at dei fleste gutar heilt fint greier å lata vera å valdta likevel eigentleg... Dei må vera supermenn...

Å ta eit nei for eit nei.

Nei tyder nei.
Ikkje no tyder nei.
Dra til §!#$% tyder nei.
Eg likar deg godt, men... tyder nei.
Kan me ikkje berre sova? tyder nei.
Stille tyder nei. tyder nei.

Å ikkje ta eit nei for eit nei er valdtekt...
...Bortsett frå i rettsalen. I 2002 vart ein 20 år gamal mann frifunne for valdtekt av ei då 17 år gamal jente i retten. Dette til trass for at retten erkjende at mannen hadde valdteke jenta, ho hadde berre ikkje protestert nok. Jenta hadde grinande sagt nei og bedt mannen lata vera.
Nei, det er klart, er ikkje lett å skjøna at nokon som grin og seier nei kanskje ikkje vil ha sex med deg... At det nok er endå mindre lett å vera jenta som vart valdteken og no sit igjen med “skulda” sidan ho ikkje sa “klart nok” frå er det ingen som tenker på.

Nok er nok!

Heldigvis er det ikkje alle som er einige med Tove Lian Mathiesen & co.
I bergen har folk frå mange ulike organisasjonar gått saman i Ta natta tilbake. Ta natta tilbake er eit initiativ som kjempar for kvinner sin rett til å kunna gå fritt, og i fred, kvar som helst og når som helst.
Den 13. mai arrangerar dei gatefest for kvinner sin rett til å gå trygt i byen. Gatefesten er for alle som vil vera med, unge som gamle, kvinner og menn. Det vert konsertar, apellar, grilling og kreative verkstadar. Sjølvsagt vert det fint vær.

Anders Parmann som jobbar med Ta Natta Tilbake for SU seier at dei vil gi eit klart bodskap til politikarane. -Det er viktig at jenter skal kunna gå trygt i gatene om kvelden og natta. Han håpar så mange som mogeleg kan koma på gatefesten.

Så då er det berre å setja av datoen, for som Ingvild sa, “Ta natta tilbake? Det er kult!”.


TA NATTA TILBAKE
At Norge er et trygt land er en eldgammel myte.
Nå må lyset skrus på og stillheten brytes!
Nå må vi tørre å snakke sammen;
ikke leve i angst med skylden og skammen.
Vi vil ikke lenger slå oss til ro
med at makten og volden får lov til å gro.

Angsten og frykten
binder og stenger.
Vi trenger en trygghet
for å bli fri.
Vi vil ikke sitte
på gjerdene lenger.
TA NATTA TILBAKE
- natta er di!

Fortsatt finnes det eldgamle myter
om at offeret også nyter,
om at kvinnene egentlig vil det:
at det var hun som fristet ham til det.
Forbryteren går fri i rettsalen,
mens offeret dømmes av folkemoralen.

Kroppen er din
og sjela di også.
Du skal selv bestemme
hva du vil gi.
Et nei er et nei
og det skal ingen trosse.
TA NATTA TILBAKE
- natta er di!

Fortsatt finnes det eldgamle myter
om at den vanlige voldtektsforbryter
er blant de menn som er gale og stygge
som ligger og venter i busker og skygger.
Men også den gutten som følger deg hjem
har skygger i sjela som kan komme frem...

Kroppen er din
og sjela di også.
Du skal selv bestemme
hva du vil gi.
Et nei er et nei
og det skal ingen trosse.
TA NATTA TILBAKE
- natta er di!

Vi tror på en drøm
om likhet for alle.
Der kvinne og mann
har samme verdi.
At dører kan åpnes
og murer falle.
TA NATTA TILBAKE
- natta er di!

Bjørn Frengstad 011190

I mi søken etter bilete til posten kom eg over denne noko, eh, spesielle sida...

24.4.06

Den som aldri har synda kan kasta den fyrste steinen

(fritt etter bibelen)


"On 3 January, 18-year-old Nazanin was sentenced to death for murder by a criminal court, after she reportedly admitted stabbing to death one of three men who attempted to rape her and her 16-year-old niece in a park in Karaj in March 2005. She was seventeen at the time. Her sentence is subject to review by the Court of Appeal, and if upheld, to confirmation by the Supreme Court."

amnesty


Her kan du skriva under mot henrettinga.
You can sign against the execution here.

The road not taken

Eg har verkeleg mykje å gjera for tida. Dessutan har eg ein del å tenka på, som eg ikkje er sikker på om eg vil leggja ut på bloggen min, ikkje endå i alle fall.
However. For at ikkje alle mine trufaste lesarar skal kjeda seg ihjel legg eg ut eit dikt av Robert Frost. Fyrste gong eg las det var i engelskboka på undomskulen, eg hugsar eg syntes det var såååå fint.
Eg likar det endå.


The road not taken

Two roads diverged in a yellow wood
and sorry I could not travel both
And be one traveller, long I stood
and looked down one as far as I could
to where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
and having perhaps the better claim
because it was grassy and wanted wear;
though as for that, the passing there
had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
in leaves no feet had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I --
I took the one less travelled by,
and that has made all the difference

Robert Frost

19.4.06

Fordommar

I fordom -men [-en], -mar [-ar] (etter ty. Vorurteil) dom, omdømming, meining som byggjer på ei fastlåst overtyding, og ikkje på (nøktern) kunnskap om den saka det gjeld ha f-mar mot noko(n) / vere full av f-mar / fri seg frå f-mar


I går bvar eg på eit "meneskebibliotek" arrangert av Norsk folkehjelp.
Der kunne ein "låna" personar frå stigmatiserte grupper. Til dømes HIV-positive, blinde, døve og så bortetter. I utgangspunktet eit veldig bra initiativ, særs når det er på skular, arbeidsplassar og liknande. Akkurat i går var det på ein kafe for alle som hadde lyst, så då var det vel ikkje dei med mest fordommar som kom innom.
Eller var det kanskje det?

Blant dei som var der i går var det mest studentar, ellers var det stort sett organisasjonsfolk, som meg sjølv. Heilt sikkert ikkje dei som har flest fordommar mot asylyøkarar eller blinde. I alle fall har/hadde ikkje eg mange fordommar mot "bøkene" som var der i går.
Det store spørsmålet er vel om det tyder at me er fordomsfrie?
Eg trur ikkje det. Til dømes har eg massevis av fordommar, det er berre det at dei ikkje rettar seg mot dei mest stigmatiserte gruppene. For eg har ikkje fordommar mot lesber, døve eller frelsesarmesoldatar. Kvifor skulle eg ha det? Derimot har eg massevis av fordommar mot folk som køyrer bil i by, Norske, kvite, middelaldrande menn og folk som gjev born sukker (godteri) på toget...

Så kva er eigentleg forskjellen? Er eigentleg eg så mykje betre enn bestemora som trur ein får hiv av å drikka frå same glas? Tja, kanskje ikkje.

(Med fare for å verka veldig sjølvrettvis) Den store forskjellen ligg vel i at til dømes norske, kvite, middelaldrande menn ikkje er ei veldig stigmatisert gruppe. Om eg har fordommar mot dei så fins det sikkert ti gongar så mange som ikkje har det. Om eg skulle finna på å koma med usaklege angrep på norske, middelaldrande kvite menn er dei i aller høgaste grad i stand til å slå tilbake. Dei har ikkje det handicappet (skreiv eg det rett) det er å vera stigmatisert. Når dei seier noko lyttar folk. Ingen avskriv dei med at dei har "særinteresser". Ingen trur at ein kan verta gamal av å drikka av same flaske...

Men gjer det meg betre? I think not.

11.4.06

Påskeblues

Eg har over 1 600 songar på dataen min, likevel er eg lei all musikken min. Er eg rar?

Uansett, rar eller ikkje.
No er det som kjent (snart) påskeferie. Litt ferie er jo fint, det kan jo til og med grinebitarar som eg vera einig i. Det som ikkje er så fint er når andre får det for seg at dei skal prakka sine religiøse høgtider på andre.

I mitt vakre feministkollektiv eig me ikkje noko slikt som ei vaskemaskin, me nyttar difor fellesvaskeriet i blokka. Fellesvaskeriet vårt er eigentleg meir eller mindre fantastisk. For å vaska i fellesvaskeriet må ein skriva seg på lister. 0700-2200 vekadagar, 0700(?)-2000 på laurdagar og nada på sundagar. At ein har ein vaskefri dag i veka er jo greit nok, ein må jo ta hensyn til stakkaren som har leiligheit under vaskemaskina.

Tingen no er at ein eller annan smartass har funne ut at det ikkje skal vera lov å vaska klede på torsdag og fredag denne veka. Sikkert avdi det er heilagdagar. Mogeleg det berre er meg, men er det ikkje litt drøyt at me ikje skal få vaska klede berre på grunn av at nokon har funne ut at dei er religiøse? Og om ein skal ha vaskeforbod på dei kriste heilagdagane, burde ein ikkje ha det på dei hinduistiske, jødiske eller muslimske og då? Og fins det ikkje vanvittig mange betre måtar å visa respekt for folk sine religionar enn å lata vera å gjera noko vetig på andre sine heilegdagar?

No må eg jo innrøma at dette eigentleg ikkje er noko stort problem for meg, eg skal stå på brett på fjellet med alt som kan krypa og gå av slekt på farsida mi. Der har eg til og med tilgang på vaskemaskin så mykje eg berre vil.
Apropos(?) det kjem eg til å vera utan nett ei lita veke, medmindre onkelen min har skaffa seg breiband på hytta då... Forhåpentleg har eg fått tid til å tenka og skriva mykje lurt til eg kjem attende.

Omtrent så flink er eg... jah.

Hei så lenge!

5.4.06

Visste du at...

...den mest kjende komponisten frå mellomalderen var ei kvinne?

I det siste har det kanskje vorte litt vel mykje pjatt her på boggen. I alle fall er eg tilbøyeleg til å meina det. For ei stund sidan, nærare bestemt 8. mars lova eg diverse folk at eg skulle skriva noko om kvinnelege komponistar. Så langt kom eg ikkje. However seier eg som så mange andre at det er betre seint enn aldri. Så her kjem i alle fall litt :)

Kor mange komponistar kan du namnet på? Ein del ja. For kven har vel ikkje høyrt om J. S. Bach, W. A. Mozart eller vår eigen yndling Edvard Grieg? Kan du namnet på like mange kvinnelege komponistar? Visste du at W. A. Mozart hadde ei eldre syster som muligens var minst like talentfull som han sjølv? For øvrig enda ho opp som pianolærerinne etter ein barndom i rampeljoset saman med sin yngre bror. De kan jo gissa kvifor...

Opp gjennom tidene har det vore menn som styrte i Europa (i denne posten snakkar eg berre om Europa). Det har vore menn som sat med definisjonsmakta. Menn som har bestemt kva som har vore "bra" og "dårleg" og kven som har fått lov å stå på scena. Likeeins er det menn som har skrive historiebøkene.

Dette har vore synleg på meir eller mindre morosame måtar. Til dømes var kvinner bannlyste på scena i lange tider. Både som skodespelarar og songarar. Dette førte til at i dei tider mange kjende skodespel og operaer vart skrivne spela menn alle rollane...

Det rådande kvinnesynet i samfunnet elles har og kome til syne gjennom korleis ein framstiller kvinner på scena. At den kvinnelege hovudrolla døyr (gjerne medan ho syng for full hals) er standar avslutting i operaer, for kvinner er jo så svake, stakkar.

No lurar du kanskje på kva dette har med kvinnelege komponistar å gjera. Ein heil del faktisk. Om ein er ei svak sjel som ikkje er skikka til å stå på ei scene kan ein vel ikkje skriva noko det er verdt å setja opp på ei scene heller. Og berre for å forsikra seg om at kvinner som eventuelt gav blanke i konvensjonane og vart komponistar trass alt, ja til og med kanskje hausta annerkjenning, ikkje skulle vert hugsa utelot ein dei hendig frå historia.

Kor mange gode komponistar verda har gått glipp av grunna snevre kjønnsrollar torer eg ikkje tenkja på...

Anyway.
Til trass for mykje dritt her i verda hender det jo at ting går bra og. Her kjem eit par jenter det ordna seg for som komponistar, trass alt.

Me kan byrja med mellomalderen. Mellomalderen vert ofte omtala som ei "mørk" tid, utveklinga sto på staden kvil, og religionen låg som eit tungt teppe over europa. I skandinavia sprang me rudt og var vikingar framleis (faktisk hadde vikingane eit par kjende kvinnelege skaldar).
Det få veit om mellomalderen er at det er den einaste musikalske epoken med ei kvinne som mest kjende komponist for ettertida. Denne kvinna heitte Hildegard von Bingen 1098-1179.

Som lita vart Hildegard gove av foreldra som tiende til ei kyrkje. Mykje kan seiast om å gi vekk born som skatt, men i dette høvet er det nok den einaste grunnen til at ettertida har fått gleda av Hildegard.
Hildegard vaks opp til å verta ei anerkjend nonne, og grunnla blant anna to nonnekloster. I kraft av å vera nonne slapp ho unda dei flesta krava samtida sette til ei kvinne og fekk den fridommen ho trong til å laga musikk og skriva. Den dag i dag kjenner ein til nesten åtti komposisjonar av ho. I mellomalderen hadde ein få instrument, og musikken Hildegard skreiv er i all hovudsak vokalmusikk. Ho skreiv både for kvinne- og mannstemmer. Det kanskje viktigaste verket heiter "Ordo Virtutum". Det er skrive for kvinnestemmer, med eit unntak, djevelen vert sungen av ein mann.

I tillegg til å skriva musikk med tilhøyrande tekst skreiv Hildegard von Bingen fleire faglege tekstar, ho er og kjend for å vera blant dei fyrste som har konstruert eit språk (døme på konstruert språk: esperanto).Grunna vondt i ryggen og eit snart ferdigsteikt brød tek me no eit stort hopp fram til nyare tid, og "heim" til noreg.

På slutten av attenhundretalet herja nasjonalromatikken og Edvard Grieg landet. Om ein spør fru og herr Kvarmannsen på gata i noreg kan ein lett få intrykket av at han var dein einaste. Det var han jo sølvsagt ikkje.
Ein av mine favorittkomponistar Agathe Backer-Grøndahl 01.12.1847-04.06.1907 hadde og si stordomstid i denne perioden. Forøvrig med ein ganske annarleis og meir internasjonal stil.

Agathe Backer-Grøndal vart fødd i Holmestrand og budde der til ho vart ti, då flytta ho med familien til hovudstaden. Ho byrja tidleg å spela piano, og i tillegg til komposisjonane sine var ho ein høgt anarkjend konsertpianist. I noreg studerte ho blant anna med Kjærulf og Lindeman før ho i 1865 flytta til Berlin for å studera.

Agathe Backer-Grøndal har lage 70 verk. Blant anna ca 190 songar (eit verk og ein song er ikkje det same), ca 120 klaverstykke og arrangert over 50 folketonar. I tillegg har ho skrive nokre få orkesterverk og eit par korsongar.No har eg veldig både lyst til og føler at eg burde skriva meir, men ryggen gjer vondt, og brødet har allereie rukke å verta svidd, så det får halda for no.

Her er ei liste over kvinnelege komponistar.

Til slutt litt reklame:
Om nokon skulle føla for å høyra meg synga Agathe Backer-Grøndahl eller Hildegard von Bingen songar, eller kva som helst anna "klassisk" kan ein senda ein e-post til raudstjerne krøllalfa hotmail dott com. Det GÅR AN å leiga meg inn for å synga i bryllaup, konfirmasjonar, gravferder, femtiårslag, gatefestar, you name it.

3.4.06

Eg har ikkje tatt ferie altså.

Er berre litt småsjuk, og så har eg vore litt travel i det siste.
+ at det har vore 1. april. Eg HATAR 1. april. Vert altid lurt av alt mogeleg rart (ikkje i år då). Så rundt om kring 1. april unngår eg aviser og alt. Jupp! Så kjip er eg.
Eg har ikkje tenkt å skriva noko ordentleg her no heller. Tenkte berre at kjerringtesten har lagt på toppen lenge nok.
Var dette den mest uinteressante posten eg har skrive til no... Jaaaa...

Denne jenta datt forresten innom statcouteren min i dag.