12.12.05

Jenter i nerdeverda

"Eigentleg er nesten alle datamaskiner jenter. Dei har jo innebygg mus." Kirsti Pernille etter 4 timar med indesign og tyrkisk eplete.


Biletet du ser over er eit resultat av å google "girl mac". Må sei eg hadde håpa å finne noko meir av typen jente-med-laptop-i-fanget. Men neidå. Eg burde jo ha visst det. Det burde jo ha slått meg at internettverda ikje er snillare enn den "verkelege" verda. I den "verkelege" verda har ein prnoblad og H&M plakatar, på internett har ein, eh, vel, ja. I den "verkelege" verda er jenter objekt som det er ok å valdta, og på internett der kjønn burde hatt mindre å sei er det likedan, eller i alle fall dei same haldningane som rår. (Sånn for ordens skuld kan eg jo nemna at eg gjorde det same søket med boy og mac. Då fekk eg opp mest ting av typen "mac's 5th birthday" og sånn...)
Eg møter stadig på folk som seier ting av typen "men me har jo likestilling i noreg i dag" eller "om kvinner vel å bruka tida si på utsjånaden i staden fro karrieren er det jo deira val og deira problem". Men HALLO! Vakn opp. Korleis kan folk påstå at me har reel likestilling i noreg når premissane kvinner og menn møter i samfunnet er heilt ulike? Korleis kan folk tru at eg, som kvinne, kan gå ut i verda med den same trua på meg sjølv som menn når eg kvar dag møter bilete av "perfekte" kvinner smurt opp over alt? Korleis kan folk tru at eg kan gå på med det same motet som menn når alt eg nokonsinne får høyra er at kvinner ikkje er like bra som menn, at me er intrigemakarar, at me er "sladrekjerringar"?
Vel, I've got news for you. Det er ikkje altid like lett å vera kvinne som mann, for det at eg tilfeldigvis var fødd med innovertiss i staden for utovertis (takk gud for det, forresten) blir eg nok nøydd til å gå litt fleire oppoverbakkar i mitt liv. Men ein ting skal de vita, de må ikkje tru eit einaste sekund at eg har tenkt å gi opp. Ingen skal koma her og tråkka over meg berre for at eg har kort skjørt på meg.
For det er jo slik at når ein har mindre i utgangspunktet så har ein og mindre å tapa, men så mykje meir å vinna.

2 Comments:

Anonymous Martin said...

Det er vel ekstremt få som sier at dere ikke er like bra som menn? Det er jo en forferdelig uintelligent ting å si....og oppi dette må du ikke glemme at menn blir også sek-objekter i reklame..så det er litt merkelig at du ikke nevner dem, selv om problemet er større med kvinner.

December 17, 2005 11:52 AM  
Anonymous Anonymous said...

veldig interessant, takk

March 18, 2010 2:46 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home